Pakalpojumi

Informācija par Sociālā dienesta sniegto sociālo palīdzību, materiālo palīdzību un pakalpojumu veidiem  Skatīt šeit...                                             

Veidlapas

 • Iesnieguma veidlapa – materiālais pabalsts
 • Iesnieguma veidlapa par pabalstu transporta pakalpojumiem
 • Iesnieguma veidlapa par jubilejas pabalstu
 • Iesnieguma veidlapa par pabalstu politiski represētajām personām

Pakalpojumu veidi Dienas centrā

 • Sociālo pabalstu piešķiršana un aprēķināšana tuvāk dzīvesvietai.
 • Sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Karitatīvā sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Psihologa konsultācijas.
 • Atbalsta un izglītojošās grupas.
 • Nodarbības fizioterapeita vadībā.
 • Datora/interneta izmantošana.
 • Datorapmācība iesācējiem.
 • Īpašās grūtībās nonākušajiem klientiem tiek nodrošināta veļas mašīnas izmantošana.
 • Cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem nodrošināta dušas izmantošana.
 • Sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas pasākumi.
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.
 • Grāmatu apmaiņas punkts.

Likumi