Pakalpojumi

Informācija par Sociālā dienesta sniegto sociālo palīdzību, materiālo palīdzību un pakalpojumu veidiem  Skatīt šeit...                                             

Veidlapas

Pakalpojumu veidi Dienas centrā

 • Sociālo pabalstu piešķiršana un aprēķināšana tuvāk dzīvesvietai.
 • Sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Karitatīvā sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Psihologa konsultācijas.
 • Atbalsta un izglītojošās grupas.
 • Nodarbības fizioterapeita vadībā.
 • Datora/interneta izmantošana.
 • Datorapmācība iesācējiem.
 • Īpašās grūtībās nonākušajiem klientiem tiek nodrošināta veļas mašīnas izmantošana.
 • Cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem nodrošināta dušas izmantošana.
 • Sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas pasākumi.
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.
 • Grāmatu apmaiņas punkts.

LikumiKONTAKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads,                       Dienas centra darbinieki
Latvija,  LV-2167                                                         Atrašanās vieta kartē
E-pasts: [email protected] 
Tālr.: (+371) 67 806 599,                                                                                                                                                                                                             
www.dcskulte.lv                                                          Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .