Pakalpojumi

Pakalpojumu veidi Dienas centrā "Skulte"

 • Sociālo pabalstu piešķiršana un aprēķināšana tuvāk dzīvesvietai.
 • Sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Karitatīvā sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Psihologa konsultācijas.
 • Atbalsta un izglītojošās grupas.
 • Nodarbības fizioterapeita vadībā.
 • Dators/internets.
 • Datorapmācība iesācējiem.
 • Īpašās grūtībās nonākušajiem klientiem tiek nodrošināta veļas mašīnas izmantošana.
 • Cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem nodrošināta dušas izmantošana.
 • Sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas pasākumi.
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem.
 • Grāmatu apmaiņas punkts.

Veidlapas


Vairāk par Mārupes novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem    
Skatīt šeit...    


Likumi
Der ieskatīties!                                         Dienas centrs "Tīraine"                                                                                           Dienas  centrs "Švarcenieki"                                                                               Mārupes novads                                                                                                          Mārupes Jauniešu Dome                                                            Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Piņķi"  Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Babīte"             Aprūpe mājās                                                                                                         Psihologa pakalpojumi                                                Fizioterapeita pakalpojumi                                          Ergoterapeita pakalpojumi                                            Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojums "Aptauja - konsultācija". Uzzināt vairāk.