Mēs esam

Dienas centra "Skulte" nolikums


                


                                                Vlada Larionova                         Vadītāja - sociālais darbinieks

    “Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām"             Antuāns De Sent Ekziperī   

 

                                                        Ilona Ezergaile                                                    Sociālais dabinieks

  “Vai mēs būtu doti dzīvei, ja tā būtu bez nozīmes?             Tās laiks ir īss, bet mums jāpanāk  tajā visa            mūžība" Sv. Jānis Pakāpnieks 

                                           

                                                          Guna Liepiņa                                               Psihologs 

"Viss, kas mani nenogalina, padara mani stiprāku"  Frīdrihs Vilhelms Nīče 

                                                                                                                                                                                                                  Jekaterina Ļipatova                                         Aprūpētāja 

           "Laimīgs tas, kurš iemācījies apbrīnot, nevis                                                                   apskaust"                                                       Autors nezināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dace Madrevica                                                   Apkopēja 

   "Dzīve ir dāvana! Izmanto un novērtē ikkatru tās                                                                        mirkli"                                                         Autors nezināms