Piekļūstamības paziņojums

Dienas centrs "Skulte" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"                  (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:                                                                                                                                                                                          Oficiālo Dienas centra Skulte" tīmekļvietni - https://www.dcskulte.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Mārupes novada domes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2021. gada tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā un esošo resursu iespēju robežās tīmekļa vietnes pamatsadaļās..
  • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu.
  • Dažām lapām nosaukumi nav pietiekami skaidri veidoti, lai saprastu lapas saturu. 2021.gada ietvaros tiks veikti labojumi.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 16.02.2021. Izvērtēšanu veica Mārupes novada dome.                                                                                                      Izvērtējumu apliecinošs dokuments: web_izvertejums_dcskulte.lv

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz                      iestādes adresi [email protected], norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.                                                                                                                                                          Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]                                                                                                                                                                                                              Zvaniet: +37167806599                                                                                                                                                                                                                        Adrese: Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Mārupes novada domes sabiedrisko attiecību speciālists”
E-pastā: [email protected]                                                                                                                                                                                                    Zvaniet: +371679868

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 16.02.2021.                                                                                                                                                                                Šo paziņojumu apstiprināja Una Putniņa, Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja.