Mūsu darbs - jūsu ieguvums!
Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt. /Rainis/
 

Sākums                                                                                                                  

Datums&pareizs laiks

Dienas centra darba laiks


Līnija, kas atdala labo un ļauno, neiet starp dažādām valstīm,                            nedz starp dažādām sociālām šķirām, nedz arī starp politiskām                partijām, bet tieši caur katra cilvēka sirdi.  A.Solžeņicins.

                                                                                                                                

"Dienas centrs “Skulte” ir Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kura ir izveidota ar mērķi sniegt speciālistu konsultācijas Mārupes novada iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu Skultes iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Šī ir vieta, kur var saņemt aktuālu informāciju, psihosociālo atbalstu, kur draudzīgā un atbalstošā vidē tiek veicināta sociālo prasmju un iemaņu attīstība, veikta izglītošana un nodrošināta radoša un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēja."

Dienas centra "Skulte" atklāšana  notika 2014. gada 29. augustā, piektdien, plkst.11:00 Mārupes novada Skultes ciemā, Skultes ielā 31.