Mūsu darbs - jūsu ieguvums!
"Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt". Rainis
 

Sākums                                                                                                 Pareizs laiks & datums    

Ziņojumi                                                 Nedēļas plāns      

Der ieskatīties!  

Dienas centrs "Tīraine"                                      Dienas centrs "Švarcenieki"                            Mārupes novads                                                Mārupes Jauniešu Dome  GRĀMATU APMAIŅAS PUNKTSGrāmatu apmaiņas noteikumi    

Katru dienu                                                                    Dienas centra darba laikā ir iespēja                          izmērīt asinsspiedienu. (šobrīd nenotiek) 

Katru trešdienu                                                          Nodarbība veselības vingrošanā                          pieaugušajiem fizioterapeita vadībā no              plkst. 13:00-14:00 

Kas ir stiprs miesā, tas spēj paciest gan karstumu, gan aukstumu. Tas, kas ir dvēseliski vesels, spēj pārciest gan dusmas, gan nelaimi, gan prieku, gan citas jūtas.                                                                      Epiktēts, sengrieķu filozofs (I gs. p.m.ē.— II gs.)


                  


                                                                           


      
Šeit var aplūkot skatu pirms DC "Skulte" uzbūvēšanas 

Darba laiks: 11:00 - 19:00                          piektdienās: 11:00 - 18:00                                 Skolēnu apmeklējums sākas no plkst.13:00!

Sociālais darbinieks pieņem:                            pirmdienās no 10:00-14:00                                    ceturtdienās no 14:00-19:00 

SOCIĀLĀ DARBINIEKA APMEKLĒJUMS  TURPMĀK TIEK ORGANIZĒTS IEPRIEKŠ PIERAKSTOTIES

Tas nozīmē, ka Jums, pirms došanās pie sociālā darba speciālista, vispirms  jāsazinās un jāvienojas par apmeklējuma laiku un jāpiesaka apmeklējuma konkrēto vajadzību, lai atbilstoši Jūsu risināmai vajadzībai, sociālais darbinieks var ieplānot apmeklējuma laika ilgumu.

Šādi organizēta darba kārtība nodrošinās pilnvērtīgu sociālā darbinieka profesionālo spēju pielietojumu, abpusēju laika ietaupīšanu un konfidencialitāti.

Pierakstu lūdzam veikt, zvanot Dienas centra darba laikā no plkst. 10:00-18:00                                      Telefona Nr.: 67806599; 27851877

Iesniegumus Sociālajam dienestam arī turpmāk iespējams iesniegt attālināti, izmantojot pieejamās iespējas:

  1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv                      e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  3. atstāt  slēgtā pastkastītē. 
Tālrunis: 27851877                                              E-pasts: [email protected]                                Pastkastīte:  DC “Skulte” vējtvera daļā.         

Dienas centrs “Skulte” ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība, kuras mērķis ir veicināt sociālo prasmju un iemaņu attīstību, veikt izglītošanu, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, sniegt aktuālu informāciju, psihosociālo atbalstu un speciālistu konsultācijas Mārupes novada iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu Skultes iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.
Šī ir vieta, kur draudzīgā un atbalstošā vidē ikviens var saņemt palīdzību dažādās dzīves situācijās.
 .