Mūsu darbs - jūsu ieguvums!
"Laba sirds ir visa sākums; laba sirds ir visa beigums; vairāk cilvēks nespēj sasniegt". Rainis
 

Sākums                                                                                     Pareizs laiks & datums

                                                                                                                                                

Dienas centrs "Skulte" Mārupes novada Skultes ciemā darbojas no 2014. gada 29. augusta un ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība, kuras mērķis ir veicināt sociālo prasmju un iemaņu attīstību, veikt izglītošanu, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, sniegt aktuālu informāciju, psihosociālo atbalstu un speciālistu konsultācijas Mārupes novada iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu Skultes iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Šī ir vieta, kur ikviens var saņemt palīdzību un atbalstu dažādās dzīves situācijās, kā arī lietderīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.        

Šeit var aplūkot skatu pirms DC "Skulte" uzbūvēšanas

                                                           

Gudrs tas cilvēks, kurš attiecībām piešķir lielāku nozīmi nekā lietām. Daudzi bagāti cilvēki ir nomiruši kā visskumjākie nabagi tikai tādēļ vien, ka savu dzīvi veltījuši mantai, nevis cilvēkiem.  Un daudzi nabagi no dzīves ir atvadījušies kā vislielākie bagātnieki tāpēc, ka ir mīlējuši savus kaimiņus. (Max Lucado)