Pensionāru biedrība "Mežābele" četras reizes gadā rīko jubilāru sveikšanas pasākumus. Šie pasākumi kļuvuši par jauku tradīciju un seniori tiem gatavojas ar īpašu centību. Šajos pasākumos īpašu noskaņu rada senioru sagatavotie priekšnesumi, izteiktie sirsnīgie apsveikumi, dziedātās dziesmas. Neizpaliek arī saviesīgas sarunas un lustīga dancošana.  Skatīt bildes...    

27.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          23. decembrī mūsu seniori sarīkoja brīnišķīgu Ziemsvētku balli - tika dziedātas dziesmas, sveikti jubilāri, bija iespēja izbaudīt jautru priekšnesumu un ar neviltotu prieku tika sagaidīts  Salavecis. Skatīt bildes...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31.08.2016.                                                                                                                                                                                                                                                              Augusta mēneša pēdējā dienā  notika kārtējais  pensionāru biedrības "Mežābele" krāšņais jubilāru sveikšanas pasākums. Tika sarūpēti gardi cienasti un, mielojoties pie bagātīgi klātajiem galdiem, šajā svētku reizē mūsu skaistās seniores un skaistie seniori aizrautīgi nodevās iemīļotu dziesmu dziedāšanai. Ar dziesmām un dejām kuplinātais pasākums izvērtās patiesi jauks un sirsnīgs. Prieks par mūsu senioriem!  Skatīt bildes...